Phạm vi ban đêm

Có nhiều thiết bị nhìn ban đêm khác nhau cho kính nhìn ban đêm, tầm nhìn ban đêm ITT, nhiệt kế nhìn ban đêm, ống nhòm nhìn đêm và ống kính một mắt, camera nhìn đêm (cả ảnh tĩnh lẫn video). Khi công nghệ phát triển hơn nữa trong tương lai, có nhiều biến thể trên thị trường mỗi ngày, mỗi năm.

Điều đầu tiên bạn có thể nghĩ là thiết bị nhìn ban đêm có thể là gián điệp của phim hành động. Nhưng chúng là thật. Thiết bị nhìn đêm goggle thường có thể hữu ích. Ví dụ, với thiết bị nhìn ban đêm thích hợp, bạn có thể thấy những người đứng cách xa hơn 200 feet trong bóng tối hoàn toàn. Điều này có thể hữu ích trong nhiều ứng dụng và kịch bản, chẳng hạn như sử dụng quân đội. Tuy nhiên, sử dụng cá nhân là một chế độ phổ biến của thiết bị nhìn ban đêm. Tuy nhiên, thiết bị nhìn ban đêm có thể hoạt động theo hai cách rất khác nhau, tùy thuộc vào công nghệ đang được triển khai. Thiết bị nhìn ban đêm có thể hoạt động theo hai cách rất khác nhau tùy thuộc vào công nghệ đang được triển khai. Một là nâng cao hình ảnh và hình kia là chụp ảnh nhiệt. Đây là hai loại thiết bị nhìn ban đêm cơ bản. Có các biến thể mà bạn nên kiểm tra khi thực hiện lựa chọn của mình.

Nói chung, mỗi goggle tầm nhìn ban đêm có một tempire, được coi là công nghệ tiên tiến nhất trong công nghệ tầm nhìn ban đêm. Với sự ra đời của công nghệ của DEP XD-4 Image Intensifier, nó đã trở thành phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn Châu Âu.

lắp camera hà nội